Klient Doświadczony

Mniejsze wymagania depozytu zabezpieczającego dzięki możliwości zmiany statusu klienta.

Inwestujesz już kilka lat na rynku i czujesz, że jesteś gotowy nawet na dźwignię 1:100. Nadal też chcesz mieć pewność ochrony swojego konta przed ujemnym saldem. Sprawdź ofertę przygotowaną przez Conotoxia.

Dlaczego Klient Doświadczony?

Poniżej zostały przedstawione główne różnice wynikające ze statusu klienta. Zapoznaj się z tabelą i oceń, który status ma warunki odpowiednie do Twojej strategii handlowej.

Status Doświadczonego Klienta Detalicznego może być przyznany wyłącznie klientowi detalicznemu, który ma siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak uzyskać status Doświadczonego Klienta Detalicznego

Doświadczeni Klienci Detaliczni to klienci mający odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych i odpowiednie doświadczenie z zakresu handlu. Zbiór wymagań przedstawiony jest w tabeli poniżej.

Jeżeli spełniasz minimum 1 wymóg w każdej z dwóch kategorii: Wiedza i Doświadczenie, możesz aplikować o zmianę kategoryzacji swojego statusu.

Doświadczenie

Wymagania potwierdzające doświadczenie (rozpatrywany jest okres ostatnich 24 miesięcy).

Transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000* euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

Transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

Transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2 000 000* euro, przy czym zawarłeś/aś co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

Musisz spełniać przynajmniej jeden z powyższych wymogów

Wiedza

Wiedza z zakresu obrotu instrumentami pochodnymi, w tym CFD, poparta:

Uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym;

Odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia w okresie ostatnich 12 miesięcy;

Potwierdzeniem, że wykonujesz lub wykonywałeś/aś czynności albo pracujesz lub pracowałeś/aś na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych;

Musisz spełniać przynajmniej jeden z powyższych wymogów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, a nasi przedstawiciele pomogą Ci podczas procesu składania aplikacji. Masz więcej pytań? Pamiętaj, że w Conotoxia jesteśmy do Twojej dyspozycji.


Zostań Klientem Doświadczonym

Klient Doświadczony - Pytania i odpowiedzi

Rozpocznij chat